GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usługowo-przemysłowego we wsi Hersztupowo

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usługowo-przemysłowego we wsi Hersztupowo

Numer dokumentu: Znak: RRG.6722.2.13.2012
Rok: 2014

Krzemieniewo dnia 29 maja 2014 r.


Znak: RRG.6722.2.13.2012


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usługowo-przemysłowego we wsi Hersztupowo


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz uchwały Nr XXIII/116/2012 z dnia 24 października 2012 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usługowo-przemysłowego we wsi Hersztupowo, obejmującego obszar działek nr 41/1, 41/2 i części działek nr 40 i 39/2, obręb Hersztupowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6.06.2014 r. do 27.06.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Dworcowa 34, 64 – 120 Krzemieniewo, pokój nr 27 w godz. od 8.00 do 14.00.
Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzemieniewo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6.06.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy ul. Dworcowa 34, 64 – 120 Krzemieniewo,
w sali nr 34 o godz. 10.00.
Zgodnie z art.18 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnosić uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzemieniewo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2014 r.Wywieszono dnia 29.05.2014 r.

Zdjęto dnia ……………………………….

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte