GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Zespole Szkół w Nowym Belęcinie

nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Zespole Szkół w Nowym Belęcinie


Zespół Szkół w Nowym Belęcinie
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: referent
w Zespole Szkół w Nowym Belęcinie w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
• prowadzenie dokumentacji w sprawach kadrowych nauczycieli i innych pracowników,
• prowadzenie dokumentacji szkolnej,
• prowadzenie księgi uczniów i księgi dzieci oraz dokonywanie na bieżąco adnotacji dotyczących losów uczniów,
• sporządzanie sprawozdań GUS, SIO
• sporządzanie raportów kasowych,
• prowadzenie spraw bhp,
• wykonywanie obowiązków związanych z udzielaniem zamówień publicznych
• współpraca z Urzędem Gminy w Krzemieniewie
Wymagania konieczne:
• wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane wyższe,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
Wymagania pożądane:
• dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów kadrowych,
• dobra znajomość regulacji prawnych, zwłaszcza: Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
• zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, uprzejmość.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopię dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
• podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
• podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Z 2002,
nr 101, poz. 926 ze zmianami
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub przesłanie pocztą w terminie do dnia 15 stycznia 2009 na adres: Zespół Szkół w Nowym Belęcinie, Nowy Belęcin 30, 64-120 Krzemieniewo. Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby zostaną powiadomione indywidualnie, a wyniki naboru umieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.krzemieniewo.pl, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Krzemieniewie ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo oraz Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie, Nowy Belęcin 30, 64-120 Krzemieniewo.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Longina Szulc
Opublikowany dnia: 2008-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte