GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008.

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008.

Numer uchwały: 58
Numer sesji: X
Rok: 2007

UCHWAŁA NR X/ 58 /2007
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 06 grudnia 2007 r.


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami 1), art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,poz. 969 ze zmianami2) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku (M.P. Nr 77, poz. 831)

Rada Gminy Krzemieniewo
uchwala:

§ 1
Średnią cenę skupu żyta obniża się do kwoty 45,00 złotych za jeden kwintal, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Krzemieniewo.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2008 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo

/-/ dr inż. Stanisław OsięgłowskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte