GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych

Numer uchwały: 57
Numer sesji: IX
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr IX/ 57 /2007
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 25 października 2007 roku


W sprawie: podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ,art.41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.
z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) oraz art. 10 ust.1 i art.12 ust.4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. NR z 2006 Nr 121, poz.844 ze zmianami )

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2
Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane na potrzeby przewozów szkolnych .

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia
01 stycznia 2008.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte