GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Organizacje pozarządowe » OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRZEMIENIEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI W ROZUMIENIU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRZEMIENIEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI W ROZUMIENIU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019


OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRZEMIENIEWO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
W ROZUMIENIU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019

Wójt Gminy Krzemieniewo. zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz. U. z 2018 r. , poz. 450 ze zm.)
oraz na podstawie Uchwały Nr V / 21 /2011 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 22 lutego 2011 r., w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
ogłasza rozpoczęcie konsultacji dotyczących:
– projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Krzemieniewo
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
– termin rozpoczęcia konsultacji: 17.10.2018 r.
– termin zakończenia konsultacji: 31.10.2018 r.

– forma konsultacji: zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krzemieniewo.
– tryb konsultacji: złożenie uwag i propozycji do projektu uchwały w sprawie Programu będącego przedmiotem konsultacji.

Opinie i wnioski można złożyć w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres maila: bok@krzemieniewo.pl


Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się z projektem Programu Współpracy na 2018 rok oraz do zgłaszania ewentualnych propozycji dotyczących w/w Programu, zgodnie z Uchwałą Nr V/21 /2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula
- 2 –


Załączniki:
1. Projekt Programu współpracy Gminy Krzemieniewo. z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019

2. Formularz konsultacji, za pomocą którego można składać opinie, uwagi i wnioski.

3. Uchwała Nr V / 21 /2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2011 r.,
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,


Krzemieniewo , dnia 17 października 2018 r.
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Organizacje pozarządowe
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2018-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-10-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte