GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Numer dokumentu: RRG.6733.9.9.2016
Rok: 2017

Krzemieniewo, dnia 20 lutego 2017 r.

RRG.6733.9.9.2016


OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) oraz w związku art.53 ust.1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2017 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej: 65207 PLS_KRZEMIENI_KRZEMIENLESNA 44691 na dz. nr 513/2 obręb Krzemieniewo.
Informuję, że w sprawie tej można się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi, wnioski i dowody w tej sprawie, w terminie w terminie 14 dni tj. od 21.02.2017 r. do 06.03.2017 r. włącznie w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64 -120 Krzemieniewo pok. 27.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- umieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu publicznym na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie, w miejscu publicznym w miejscowości Krzemieniewo
Wywieszono dnia 20.02.2017 r.
Zdjęto dnia ................ 2017 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2017-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte