GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: RRG.6220.4.7.2015
Rok: 2016

Krzemieniewo, dnia 11 lutego 2016 r.

RRG.6220.4.7.2015


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Wójt Gminy Krzemieniewo

zawiadamia

że w dniu 11 lutego 2016 r. na wniosek Pani Agnieszki Jańczak zam. Nowy Belęcin 22, 64-120 Krzemieniewo oraz Pana Przemysława Jańczaka zam. Nowy Belęcin 22,
64-120 Krzemieniewo została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia znak: RRG.6220.4.2015 polegającego na budowie na rozbudowie z przebudową i modernizacją zespołu budynków inwentarskich w celu zwiększenia hodowli loch do 55 szt. na działce nr ewid. 161 obręb miejscowości Nowy Belęcin, gmina Krzemieniewo.
Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym postanowienie wyrażające opinię przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie ul. Dworcowa 34 w pokoju nr 27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzemieniewo
http://bip.krzemieniewo
- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo
- ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w miejscu publicznym w miejscowości
Nowy Belęcin


Wywieszono dnia 12.02.2016 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte