GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Numer dokumentu: RRG.6220.4.8.2015
Rok: 2016

Krzemieniewo, dnia 11 lutego 2016 r.

RRG.6220.4.8.2015

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego
(jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.). zawiadamiam, że w dniu 11.02.2016 r. zakończono
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia znak: RRG.6220.4.2015 polegającego na rozbudowie z przebudową
i modernizacją zespołu budynków inwentarskich w celu zwiększenia hodowli loch do 55 szt. na działce nr ewid. 161 obręb miejscowości Nowy Belęcin, gmina Krzemieniewo.
Informuję, że w sprawie tej można się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi, wnioski
i dowody w tej sprawie, w terminie czternastu dni od daty wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń – w Urzędzie Gminy Krzemieniewo – Referacie Rozwoju Gospodarczego – pok. 27,
w godzinach 8.00 do 13.00.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzemieniewo
http://bip.krzemieniewo
- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo
- ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w miejscu publicznym w miejscowości
Nowy Belęcin


Wywieszono dnia 12.02.2016 r.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte