GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Numer dokumentu: RRG. 6733.3.2.2016
Rok: 2016

Krzemieniewo, dnia 3 lutego 2016 r.

RRG. 6733.3.2.2016


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 199, ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 7 stycznia 2016 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Nowy Belęcin, gmina Krzemieniewo na działkach nr ewid. 223/1, 223/2, 110, 116/5, 116/10, 116/11, 116/6, 116/8, 116/9, 117/5, 117/4, 117/3 obręb Nowy Belęcin.
Informuję, że w sprawie tej można się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi, wnioski
i dowody w tej sprawie, w terminie w terminie 14 dni tj. od 08.02.2016 r. do 21.02.2016 r. włącznie w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64 -120 Krzemieniewo
pok. 27.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- umieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu publicznym na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy w Krzemieniewie, w miejscu publicznym w miejscowości Nowy BelęcinWywieszono dnia 08.02.2016 r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte