GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Numer dokumentu: RRG. 6733.1.2.2016
Rok: 2016

Krzemieniewo, dnia 7 stycznia 2016 r.

RRG. 6733.1.2.2016


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 199, ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 7 stycznia 2016 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (przyłączami) w miejscowościach Lubonia - Kociugi – Drobnin – Krzemieniewo – Garzyn – Górzno gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński, woj. wielkpolskie na następujących działkach:
Obręb Lubonia dz. nr ewid.:
30, 31, 32, 33 oraz w części: 36, 184, 285
Obręb Kociugi dz. nr ewid.:
81/1 oraz w części: 79, 80, 132

Obręb Drobnin dz. nr ewid.:
1, 37/3, 37/11, 37/32, 37/34, 37/35, 37/36, 37/37, 37/38, 37/39, 37/40, 37/41, 37/42, 37/43, 37/45,
138/5, oraz w części: 37/26, 37/46, 142/1

Obręb Krzemieniewo dz. nr ewid.:
742/25 oraz w części 350, 529, 678, 700, 737, 748/22, 954/9

Obręb Garzyn dz. nr ewid.:
116/1, 118/1, 119/2, 119/1, 109/2, 115/1, 115/2, 116/2, 118/2, 119/1, oraz w części: 49, 106, 110/6, 151, 184

Obręb Górzno dz. nr ewid.:
223/1, 222/1 oraz w części: 63, 165, 232/1
Informuję, że w sprawie tej można się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi, wnioski
i dowody w tej sprawie, w terminie w terminie 14 dni tj. od 09.01.2016 r. do 22.012016 r. włącznie w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64 -120 Krzemieniewo
pok. 27.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- umieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu publicznym na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy w Krzemieniewie


Wywieszono dnia 08.01.2016 r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte