GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krzemieniewo

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krzemieniewo

Numer dokumentu: RRG.6721.1.11.2015
Rok: 2015

RRG.6721.1.11.2015

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w miejscowości Krzemieniewo

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 199 ze zmianami) i art.39 ust.1 pkt 2), 3) i 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXVIII/209/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. Rady Gminy Krzemieniewo w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w miejscowości Krzemieniewo.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w miejscowości Krzemieniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.10.2015 r. do 13.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo w godz. od 8°° do 15°°.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.10.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo o godz. 9°°.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzemieniewo z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.12.2015 r.


Wójt Gminy Krzemieniewo

/-/ Andrzej Pietrula


Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Krzemieniewo dnia 30.09.2015 r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ........................................................................................
Krzemieniewo, dnia .........................................................................................................Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte