GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Budżet » Zarządzenie Nr 31 /2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 23 września 2015 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015 .

Zarządzenie Nr 31 /2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 23 września 2015 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015 .


Zarządzenie
Nr 31 /2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 23 września 2015
w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015 .

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami ) i § 10 pkt1 uchwały Rady Gminy Krzemieniewo nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014
zarządzam dokonanie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 nr III/11 /2014 z dnia 22 grudnia 2014 jak niżej:
§1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy określonych w § 1 ust.1 uchwały budżetowej i w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 11.831 zł , do kwoty 23.180.384,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W postanowieniach uchwały budżetowej w §1 ust.1 kwotę planowanych - dochodów bieżących „ 22.364.787,35 zł „ zastępuje się kwotą „22.376.618,35 zł „
§ 2. 1. Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami , określone w §1 ust.2 pkt.1 uchwały budżetowej o kwotę 11.831 zł do kwoty 3.008.210,83 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Załącznik nr2 do uchwały budżetowej tj. plan dotacji na zadania zlecone gminie otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy określone w §2 ust.1 uchwały budżetowej i w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej o kwotę 11.831 zł , do kwoty 25.097.788,78 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia .
§ 4. W postanowieniach § 2 ust.1 lit.a uchwały budżetowej , kwotę „ 20.930.788,10 zł „ planowanych wydatków bieżących zastępuje się kwotą „20.942.619,10 zł „.
§ 5. W §2 ust.2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w pkt.1,3 i 5 jak niżej 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –kwotę „10.946.214,44 zł „ zastępuje się kwotą „11.008.551,44 zł „
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych -kwotę " 3.246.178,70 zł " zastępuje się kwotą " 3.217.664,70 zł " .
5 ) Wydatki statutowej jednostek budżetowych - kwotę „5.530.495,96 zł „ zastępuje się kwotą „ 5.508.503,96 zł „
§ 6 . Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone gminie ustawami, określony w § 3 ust.1 pkt.1 uchwały budżetowej o kwotę 11.831 zł , do kwoty 3.008.210,83 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej tj. plan wydatków na zadania zlecone gminie ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia .
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte