GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » WYBORY DO SEJMU I SENATU » UCHWAŁA NR VIII / 53 /2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 02 września 2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

UCHWAŁA NR VIII / 53 /2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 02 września 2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.


UCHWAŁA NR VIII / 53 /2015
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 02 września 2015 r.


w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.


Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy
( Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku tworzy się
na terenie Gminy Krzemieniewo odrębny obwód głosowania Nr 6 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji
z siedzibą w Górznie 63.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Krzemieniewo.


§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.


§ 4. Na ustalenia niniejszej uchwały przysługuje wyborcom, w liczbie co najmniej 15, prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lesznie, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do Publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do Publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodniczący Rady
Gminy Krzemieniewo

/-/ Piotr Sikorski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: WYBORY DO SEJMU I SENATU
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte