GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Wybory, referenda » ZARZĄDZENIE Nr 5 /2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

ZARZĄDZENIE Nr 5 /2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami


ZARZĄDZENIE Nr 5 /2014
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 37a § 2, art. 56 § 1, art. 61d § 1, art.61f § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014r. poz. 231) zarządzam, co następuje:§ 1. Upoważniam Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Panią Agatę Musielak do:
a) przekazywania wyborcom niepełnosprawnym informacji, o których mowa w art. 37a § 1 Kodeksu wyborczego,
b) sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania,
c) przyjmowania zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego i wzywania do ich uzupełnienia,
d) doręczania wyborcom pakietów do głosowania korespondencyjnego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Krzemieniewo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej PietrulaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Wybory, referenda
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte