GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Jak załatwić sprawę » Podatki i opłaty lokalne » UCHWAŁA Nr XXXI /172 /2013 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 24 października 2013 roku w sprawie: stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XXXI /172 /2013 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 24 października 2013 roku w sprawie: stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA Nr XXXI /172 /2013
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 24 października 2013 roku


w sprawie: stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ,art.41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.594 ze zm. ) art. 10 ust.1 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613 ) i art.4 ust.1 , art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
( tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 197 poz. 1172 ze zm. )

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .


§ 2. Traci moc uchwała XXIII/120 /2012 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 24 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2014.


Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo

/-/dr inż. Stanisław Osięgłowski

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Podatki i opłaty lokalne
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte