GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE nr 23/2011 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 12 października 2011 r. w sprawie: ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzemieniewo.

ZARZĄDZENIE nr 23/2011 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 12 października 2011 r. w sprawie: ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzemieniewo.

Numer dokumentu: 23
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE nr 23/2011
WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 12 października 2011 r.

w sprawie: ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzemieniewo.


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z poźn. zm) art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz § 3, ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108 z poźn. zm)
zarządzam co następuje:

§ 1.Ogłosić wykaz nieruchomości stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, przeznaczonej do sprzedaży w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach, opublikowaniu informacji w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej.


/-/ Andrzej Pietrula
wójtZałącznik do Zarzadzenia nr 23 /2011
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 12 października 2011 r.
Przeznacza się do sprzedaży w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.
1. Garaż nr 4 położony w Krzemieniewie przy ul.Spółdzielczej 42, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 619/18 w Krzemieniewie o powierzchni 37 m2 , arkusz mapy nr 2 zapisana w KW nr PO1Y/00022641/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu, Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Garaż nr 6 położony w Krzemieniewie przy ul.Spółdzielczej 42, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 619/20 w Krzemieniewie o powierzchni 37 m2 , arkusz mapy nr 2 zapisana w KW nr PO1Y/00022641/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu, Wydział Ksiąg Wieczystych.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte