GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Wybory, referenda » Powołanie obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami samorządowymi 21 listopada 2010 r.

Powołanie obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami samorządowymi 21 listopada 2010 r.


Uchwała Nr 2/2010
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzemieniewie
z dnia 2 listopada 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w związku
z wyborami do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborem wójta w dniu 21 listopada 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(tekst jednolity - Dz. U. z 2003 Nr 159, poz. 1547 ze zmianami )

Gminna Komisja Wyborcza w Krzemieniewie
uchwala co następuje :


§ 1. 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia
na obszarze gminy Krzemieniewo głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz w wyborach wójta ,
w składzie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej..


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1. Bogusława Stróżyńska – Przewodn. ...................................
2. Tomasz Sajdok – Z-ca Przewodn. ...................................
3. Adrianna Andrzejczak - Członek ...................................
4. Karolina Andrzejewska - Członek ...................................
5. Mirosław Długi – Członek ....................................
6. Bogdan Jankowski – Członek ....................................
7. Barbara Kąkolewska – Członek ....................................

                                                                                                                  
                                                                                                                 Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 2 /2010
                                                                                                       Gminnej Komisji Wyborczej w Krzemieniewie
                                                                                                                      z dnia 2 listopada 2010 r.
 
WYKAZ SKŁADÓW OSOBOWYCH
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZY
(Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta w dniu 21 listopada 2010 r.)
_________________________________
 
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w NOWYM BELĘCINIE
 
1. MAŁGORZATA NOWAK-JESIAK                  - KWW Henryki Przybylskiej
 2. PAULINA JABŁOŃSKA                                   - KW PSL
 3. DOROTA SPŁAWSKA                                      - KW PiS
 4. EMILIA JANKOWSKA                                     - KW SLD
 5. STEFANIA KUBIAK                                    - KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe
6. KAROL SAJDOK                                               - KW PO RP
7. ANETA RATAJCZAK                                        - KWW Gminy Krzemieniewo
8. SŁAWOMIR MROZEK                                      - Osoba wskazana przez wójta   
 
 
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 2 w KRZEMIENIEWIE
1. STANISŁAW HAŁAS                                           - KW PSL
2. LUCYNA GULCZYŃSKA                                    - KW PiS
3. MARIA JANKOWSKA                                          - KW SLD
4. WIOLETTA TOMCZAK                                 - KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe
5. JOANNA SAJDOK                                                - KW PO RP
6. MONIKA GLAPIAK                                            - KWW Gminy Krzemieniewo
7. SYLWIA STRÓŻYŃSKA                                     - Osoba wskazana przez wójta
 
 
 
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 w PAWŁOWICACH
 
1. JUSTYNA JANKOWIAK                                        - KW PSL
2. MILENA WARLIŃSKA                                          - KW PiS
3. OLGA WOŹNIAK                                                    - KW SLD
4. HALINA WOŹNIAK                                        - KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe
5. DANUTA KAMIŃSKA                                         -  KWW Gminy Krzemieniewo
6. MAŁGORZATA ADAMCZAK                              - KWW Gminy Krzemieniewo
7. GABRIELA MEHR                                                   - Osoba wskazana przez wójta
 
 
 
 
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 w GARZYNIE
 
1.   MARIKA STAWIŃSKA                                          - KW PSL
2.   JOLANTA WŁODARCZYK                                   - KW PiS
3.   MATEUSZ DUBICKI                                               - KW SLD
4. MONIKA PIECHEL                                      - KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe
5. BEATA RABURSKA                                                - KW PO RP
6. JÓZEF DUDKOWIAK                                              - KWW Gminy Krzemieniewo
7.   IRENA GROBELNA                                                - Osoba wskazana przez wójta
 
 
 
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZ NR 5 w OPORÓWKU
 
 
1.   LEOKADIA KACZMAREK                                           - KW PSL
2.   BRONISŁAWA FORTUNIAK                                       - KWW Niezależna
3.   REGINA RABURSKA                                                    - KWW Działamy Gospodarnie
4.   MARTA FISZER                                                             - KW PiS
5.   KAROLINA MOCHALSKA                                           - KW SLD
6.   ANDRZEJ STILLER                                       - KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe
7.    KATARZYNA SPYCHAJ                                               - KWW Gminy Krzemieniewo
8.   RENATA SZŁAPKA                                                        - Osoba wskazana przez wójta
 
 
 

 




Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Wybory, referenda
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-11-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-04
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.



Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte